Nexans 21

Brobyggerne

Brobyggerprogrammet er historien om en global aktør, en liten videregående skole og en fabrikksjef i Rognan som ønsket å bidra til samfunnet.

I Nexans fabrikklokaler på Rognan i Nordland sitter fabrikksjef Karl-Peter Johansen. Hans brennende engasjement for lokalsamfunnet og tro på menneskers kompetanse har gjort Brobyggerprogrammet mulig. Sammen med Manpower Group Norge og Saltdal Videregående skole skal Nexans Rognan få flere over fra midlertidig til fast jobb.

– Ideen kom til meg for en stund siden. Vi leverer store prosjekter til det globale fiberkabel markedet, og har behov for innleie av ekstra personell for å dekke produksjonstopper. Vi har derfor samarbeidet med Manpower i over 10 år for å ta unna i disse periodene. Etter hvert så vi at endel av de innleide var de samme år etter år. Jeg lurte på om de valgte å bli i bemanningsbransjen frivillig, og eventuelt hva som var grunnene til at de ikke kom seg over i faste jobber.

Johansen tok opp spørsmålsstillingen med Manpower, som satte seg ned med noen av medarbeiderne som ofte ble leid inn hos Nexans i forbindelse med prosjekter. De fant raskt ut at vikarene helst ville ha fast jobb, men at de ofte manglet enkelte fag eller kompetanse for å få det. Det bestemte de seg for å gjøre noe med, og Brobyggerprogrammet ble skapt.

Tre-parts samarbeid gir vinn-vinn. 

Ideen er enkel. For hver arbeidstime Nexans Rognan leier inn en ufaglært arbeider fra Manpower, betaler fabrikken en fast sum til en utdanningspott. Potten skal brukes til å gi nødvendig kompetansepåfyll for ufaglærte som deltar i Brobyggerprogrammet. Saltdal videregående skole står for undervisningen som tilpasses deltagernes jobbhverdag.

– Deltagerne er ofte avhengig av inntekten de får ved å jobbe for Manpower, og har derfor ikke mulighet til å ta en pause i jobbingen for å delta i normal undervisning. I tillegg er kompetansebehovet ganske variert da det er mange med forskjellig bakgrunn. Da er det viktig at vi tilpasser programmet slik at de både får mulighet til å kombinere jobb og studier samt får mest mulig utbytte, sier Johansen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Manpower Group, Saltdal Videregående og Nexans Rognan. Mens Nexans stiller med finansieringen av opplæringen, bidrar Saltdal Videregående og Manpower med kompetanse og ressurser. Det er Manpower som vurderer aktuelle kandidater til programmet og skreddersyr undervisningsopplegget basert på individuelle ønsker og behov. De som ønsker å delta må søke på et begrenset antall plasser. Målet med programmet er å bygge bro mellom kompetansen som deltagerne har og den de trenger for å få en fast jobb de ønsker seg, enten det er i Nexans eller i andre bedrifter der de kan få brukt sin kompetanse i verdiskapningen.

– Noen av modulene blir felles for hele gruppen, mens andre skreddersys. Vi har alle forskjellige kompetansehull og ønsker for fremtiden. Skal vi lykkes med å heve kompetansen på hele gruppen og få alle ut i jobb er vi nødt til å tilpasse form og innhold i modulene. Heldigvis har Saltdal videregående god erfaring med dette, sier Johansen.

Gevinstene er åpenbare for deltagerne. Brobyggerne gir mulighet til å komme på innsiden av arbeidslivet med fast inntekt i en jobb man trives i. Det også klare fordeler for pådriverne bak prosjektet. Det gir Manpower muligheten til å vise at et vikariat kan føre til fast arbeid og Saltdal

videregående får utnyttet kompetanse og styrket sin rolle som kompetanseleverandør til denne gruppen arbeidstakere.

– Fordelene er store for Nexans Rognan fordi vi trenger å heve kompetansenivået i regionen, og dette håper vi også kan bidra til motiverte og engasjerte medarbeidere. Jeg har møtt utrolig mange flinke Manpower-vikarer i løpet av min tid i Nexans. De representerer et uforløst potensial. At vi kan bidra til å utløse det potensialet er en kjempegevinst. 

Følger skoleåret.

 Pilotprosjektet følger skoleåret og lanseres samtidig som skolestart i august. Foreløpig er ti personer valgt ut til første kull, med løpende opptak av flere ettersom det blir plasser ledig. En fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) viser at 19 prosent av dem som jobber deltid ønsker å jobbe fulltid. Manpower-vikarene i Rognan er med andre ord ikke alene.

– Det er ikke noe i veien for å utvide programmet. Vi fyller opp plassene så fort de er tomme, så hvis noen bruker kortere tid enn forventet på å fullføre modulen kan noen andre få plassen. Hvem vet, etterhvert kan prosjektet kanskje bli nasjonalt, avslutter Johansen.

Om Nexans Rognan

  •  Høyteknologisk hjørnesteinsbedrift i Salten, Nordland
  •  230 ansatte
  •  Én av Nexans Norways tre fabrikker i Norge.
  •  Nexans Norway er en del av Nexans-konsernet – en av verdens største kabelprodusenter
  •  Nordlands største eksportør med en eksportandel på mer enn 70 prosent.
  •  En av verdens ledende globale leverandører av sjøfiberkabler og undersjøiske styringskabler.