Top Image

Flere i jobb

Hvordan påvirker bemanningsbransjen virksomhetenes hverdag? ManpowerGroup har spurt norske ledere om deres syn på bemanningsbransjens rolle.

Undersøkelsen viser at bemanningsbransjen skaper nødvendig fleksibilitet for virksomheter. Det gjelder særlig når virksomhetenes oppdragsmengde øker raskt eller når det er svingninger i arbeidsstyrken. Ledere mener at bemanningsbransjen styrker virksomhetenes konkurranseevne. Undersøkelsen bekrefter dessuten at arbeidsgivere gjerne tilbyr faste stillinger til personer som de er blitt kjent med gjennom et vikariat eller en midlertidig stilling. 

Virksomhetene tilbyr oftest fast jobb når vikaren kommer fra et bemanningsbyrå. Hvis vi sammenligner holdningen mellom ulike bransjer, er det i offentlig sektor de er mest engstelige for konsekvensene av stortingsvedtaket om innskrenkninger i bemanningsbransjen.

1 av 5 virksomheter har brukt bemannings­­byrå i løpet av de siste tre årene

Funn 1

Bemannings­bransjen brukes av virksomheter i alle bransjer.

Norske virksomheter bruker i hovedsak bemanningsbyrå til å finne en vikar (55 %) eller midlertidig ansatt (43 %), eller som hjelp til å finne nye faste ansatte (22 %). Særlig mellomstore og store virksomheter samarbeider med bemanningsbyråer (36 % av virksomheter med mer enn 20 ansatte). Andelen er høyest innenfor undervisning (39 %), bygg og anlegg (33 %), samt i industrien (31 %)

1 av 3 industri­bedrifter mener at vikar­stillinger styrker konkurranse­evnen

Funn2 1

Norske ledere mener at vikar­bransjen gir bedre konkurranse­evne og mer fleksi­bilitet.

Blant ledere som har brukt bemanningsbyrå de siste tre årene, mener 63% at vikarene tilfører virksomheten mer fleksibilitet, mens 4 av 10 mener at bemanningsbyråer øker virksomhetens konkurranseevne. 

Den norske oppstartssuksessen reMarkable samarbeider med Manpower for å kunne skalere opp arbeidsstyrken.

Les mer

Vikarene trengs mest når oppdrags­mengden eller arbeids­stokken endrer seg.

Funn 3

6 av 10 virksomheter som bruker bemannings­byrå, melder at behovet skyldes sykdom, permisjon eller fravær.

Mange virksomheter bruker også vikarer når arbeidsmengden er høy eller ved sommer- og sesongarbeid: henholdsvis 19 % og 18 % av virksomheter i undersøkelsen benytter seg av innleide ansatte ved slike behov.

7 av 10 virksom­heter som har brukt bemannings­byrå har tilbudt fast stilling til en vikar eller midlertidig ansatt

Funn 4

Bemannings­bransjen bidrar til at vikarer oftere får fast ansettelse i virksomhetene.

7 av 10 virksomheter som har brukt bemanningsbyrå de siste tre årene har tilbudt fast stilling til en vikar eller midlertidig ansatt. Blant virksomheter som ikke har benyttet seg av bemanningsbyrå er andelen 3 av 10.

Sammen med ManpowerGroup og Saltdal Videregående skole skal industribedriften Nexans Rognan få flere over fra midlertidig til fast jobb.

Les mer

1 av 2 vikarer mener bemannings­byråer er den greieste måten å komme seg inn i arbeids­livet.

Funn 5

For de fleste er vikar­stillingen et steg på veien mot fast stilling.

1 av 2 vikarer mener at vikarstillingen er den greieste måten å komme seg inn i arbeidslivet, og bare 9 % opplever at de er fastlåst i vikarstillingen, viser en undersøkelse fra Arbeidslivsinstituttet.

Mangel på relevant erfaring var et hinder for Elin. En midlertidig stilling via Manpower satte fart på karrieren.

Les mer

For mange av de som jobber gjennom bemannings­byrå er arbeids­løshet alternativet.

Funn 6

1 av 2 vikarer sier at de ville slitt veldig med å få seg ny jobb om de skulle miste jobben i vikar­byrået.

De som jobber gjennom vikarbyrå har ofte en løs tilknytning til arbeidslivet, men fast ansettelse er ikke alltid et alternativ: 42 % av virksomhetene i vår undersøkelse sier det er usannsynlig at de ville ansatt flere til faste stillinger dersom de mistet muligheten til å ansette midlertidig gjennom bemanningsbyrå – dobbelt så mange enn det som sier det er sannsynlig.

Sveins jobb ble tatt av oljenedturen. Nå frykter han at Stortingets vedtak om krav til faste ansettelser for bemanningsbransjen gjør arbeidslivet enda vanskeligere for seniorer.

Les mer

Arbeidsgivere i offentlig sektor er de mest engstelige for konsekven­sene av stortings­vedtaket om inn­skrenkninger i bemannings­bransjen. 

Funn 7

1 av 6 arbeidsgivere i offentlig sektor frykter stortings­vedtaket om reduserte muligheter for innleie fra bemannings­byråer vil påvirke dem negativt.

Selv om de fleste arbeidsgivere regner med å være uberørt av vedtaket, frykter ledere i bygg- og anlegg (20 %), industri (15 %) og offentlig sektor (17 %) at stortingsvedtaket vil påvirke deres virksomheter negativt.

Alle funnene

Selv om vi har håndplukket de mest interessante funnene fra undersøkelsen, vil vi også dele resten av svarene. Grafene nedenfor viser resultater fra hele undersøkelsen, og gir et innblikk i norske virksomheters syn på bemanningsbransjen og hvordan virksomhetene bruker bemanningsbyråenes tjenester.

Graf 2
Graf 3
Graf 4
Graf 5
Graf 8
Graf6 1
Graf11

Dette sier vikarene 1

Graf 1
Graf 7

Om undersøkelsen

På oppdrag fra ManpowerGroup har Opinion gjennomført en spørreundersøkelse blant norske ledere. Undersøkelsen ble gjennomført i juli 2018 og hadde 605 respondenter. 24 % av respondentene var fra Oslo/Akershus, 26 % fra Østlandet for øvrig, 31 % fra Sør-/Vestlandet, 9 % Trøndelag og 10 % Nord-Norge. 39 % av respondentene jobber i tjenesteytende næringer, 14 % undervisningssektoren, 13 % varehandel/overnatting/servering, 7 % helse og sosial og 3 % offentlig administrasjon.

Andre kilder

1) Ellingsen, D., Underthun, A., Wathne, T. C. & Ingelsrud, M. H. (2018) Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet, 35 (1), s. 56-76.

2) NHO Service (2016) Ansatt i bemanningsbransjen: Medarbeiderundersøkelsen 2015/2016. NHO Service.

3) NHO Service (2017) Kritisk til bemanningsbransjen? NHO Service.

Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk til siden. Les mer her.

Vår personvernærklering